DM i Star Trek 2005

© 2013 André Stæhr Kontakt
Hvad er DM i Star Trek
Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt i oktober eller november og går ud på at finde den person bosiddende i Danmark, der ved mest om Star Trek. Nærværende regelsæt beskriver forholdene omkring konkurrencen, og der kan desuden foreligge et tillæg for det enkelte år, som beskriver undtagelser og særlige forhold ved afholdelsen det enkelte år.

I denne version af regelsættet er der foretaget følgende væsentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave:

1. Der er ændret i reglerne for indledende runde og head-to-head runden
2. Der er ændret i reglen omkring vandrepokalen

Copyright
DM i Star Trek er udviklet af trekkies.dk. Brug af navn og afvikling under disse regler er ikke tilladt under skriftlig tilladelse.

Deltagere
Alle, der ønsker det, er velkomne som deltagere i konkurrencen. Dette gælder både medlemmer og ikke-medlemmer af trekkies.dk. Deltagerne skal være bosiddende i Danmark, dette fastsættes på tro og love, og kontrolleres normalt ikke i forbindelse med konkurrencen. Konkurrencen er desuden åben for publikum også både medlemmer og ikke-medlemmer af trekkies.dk. Deltagere i konkurrencen møder bare op på afholdelsesdagen og får udleveret en skriftlig prøve. Der er ingen forhåndstilmelding.

Foreningens formand og alle de personer, der er medlem af DM-quizudvalget er udelukket fra deltagelse i konkurrencen i det år, hvor de på denne måde er involveret i afholdelsen af konkurrencen. Da ubrugte spørgsmål kan anvendes året efter, så er de personer, der har en direkte kontakt/kendskab med spørgsmålene (DM-quizudvalg) desuden udelukket fra deltagelse i det efterfølgende år.

En person, der 3 år i træk har vundet titlen som ”Danmarksmester i Star Trek” er udelukket fra deltagelse i konkurrencen i de 2 efterfølgende år.

Konkurrencen
Selve DM konkurrencen er 3 delt. Først en skriftlig prøve, så en mundtlig finale og til sidst en head-to-head konkurrence. Vinderen af head-to-head konkurrencen udpeges som årets Danmarksmester i Star Trek.

Skriftlig prøve
I den skriftlige prøve, er alle (jvf. reglerne om deltagere) velkomne til at få udleveret en prøve. Prøven består af mellem 40 og 80 skriftlige spørgsmål, der kan besvares entydigt. Der kan være 2 typer spørgsmål. Enten hvor svaret skrives og et svar godkendes, selv om svaret er stavet forkert, hvis der ikke kan være tvivl om meningen. Eller i form af Multiple Choice, hvor der anføres et antal svar muligheder (min. 3), hvor det korrekte svar skal afkrydses. Prøven kan have en blanding af de 2 typer spørgsmål. Det er forbudt at bruge hjælpemidler i nogen form under besvarelsen af den skriftlige prøve og forbudt at samtale med andre under prøven. Prøverne uddeles og indsamles indenfor 90 minutter (endelige tidspunkter fastsættes i forbindelse med arrangementets program det enkelte år). Deltagerne kan få udleveret og aflevere deres prøve frit inden for dette tidsrum. De skal altså ikke være tilstedet ved start, men kan ankomme senere med det resultat, at de har kortere tid til rådighed. Ingen deltagere har krav på minimum tid til prøven. De kan også aflevere inden tidens udløb, men en prøve der først er afleveret kan ikke udleveres igen eller ændres.

Besvarelse af den skriftlige prøve foregår altid i et lukket rum hvor der ikke er andre aktiviteter. Efter at alle skriftlige prøver er afleveret, så kontrolleres de af hjælpedommerne og overdommeren. I tvivlstilfælde har overdommeren altid den endelige afgørelse om et svar er korrekt.

Så gøres klar til den mundtlige finale, hvor de 4 personer med flest rigtige i den skriftlige prøve og det tidligere år Danmarksmester er deltagere i, det tidligere års Danmarksmester behøver ikke besvare den skriftlige prøve. Er det tidligere års Danmarksmester udelukket fra deltagelse (jvf. reglerne om deltagere) eller er det tidligere års Danmarksmester ikke dukket op når den mundtlige finale begynder, så går de 5 personer med flest rigtige i den skriftlige prøve videre til den mundtlige finale. Deltagelse kan ikke opnås på anden måde. Skulle der opstå lighed i antallet af rigtige svar, så der bliver flere end 4/5 deltagere til den mundtlige finale, så afholdes der en ekstra skriftlig finale mellem de der måtte have samme antal af rigtige svar. Spørgsmålene i den ekstra skriftlige finale skal være af en meget høj sværhedsgrad. I det tilfælde at der er to, eller flere, der opnår samme antal point i den ekstra skriftlige finale, afgøres det ved en mundtlig sudden-death prøve hvem der bliver den endelig finale deltager. En sådan sudden-death afvikles på samme måde som ”almindelige spørgsmål og svar” afvikles i den mundtlige finale.

Mundtlig finale
I den mundtlige finale bruges et ”tryk-knap system”, hvor hver deltager kan markere med lys og lyd, at de ønsker at svare på et spørgsmål. Deltagerne placeres på række, så de alle får lige mulighed for at følge med på en eller flere TV skærme i forbindelse med videospørgsmålene. De skal have papir og blyant til rådighed som eneste hjælpemiddel.

Publikum der besvarer eller kommer med hjælpende tilråd under konkurrence kan blive bortvist. DM-quizudvalget skal sammensætte arrangementet sådan, at publikum får god mulighed for at følge konkurrencen og spørgsmålene, samt se videospørgsmålene.
Den mundtlige finale afvikles af quizmasteren. Til den mundtlige finale anvendes 2 former for spørgsmål.

  • Almindelige ”spørgsmål og svar”, hvor quizmasteren stiller et spørgsmål og deltagerne trykker sig ind og den der kommer først får lov at svare. Svares der forkert eller er svaret ikke påbegyndt indenfor 10 sekunder og afsluttet indenfor 30 sekunder betragtes svaret som værende forkert og de andre 4 får chancen for at trykke sig ind endnu en gang og svare. Er svaret igen forkert giver quizmasteren det rigtige svar. For hver korrekt besvaret spørgsmål gives 1 point.

  • Videospørgsmål, hvor deltagerne først ser en videosekvens, og derefter stiller quizmasteren mellem 4 og 8 spørgsmål, der relaterer sig direkte til den viste sekvens. En variant af dette er, hvor man skal gætte, hvilke afsnit sekvensen er klippet fra. Spørgsmålene kan enten stilles i samme form, som ”spørgsmål og svar” eller i en form, hvor alle deltagerne får chancen for at svare. Videosekvensen kan være taget direkte fra et afsnit eller film eller den kan være sammenklippet fra flere forskellige. Der gives 1 point for hvert korrekt svar eller gættet afsnit, og der kan være flere deltagere, der får point samtidigt.

I den mundtlige finale stilles der i alt 60 spørgsmål fordelt på de 2 typer, hvor videospørgsmålene tæller med det antal spørgsmål, der er til sekvensen. Efter de 60 spørgsmål, så gøres op, hvem der har flest point. De 2 deltagere, der på dette tidspunkt har opnået flest point går videre til head-to-head konkurrencen. Er der pointlighed, så afgøres det med ”sudden-death” (første point scoret) hvem der går videre. Der stilles ét ekstra spørgsmål af gangen, som kun kan besvares af de involverede kandidaterne, den der først scorer point vinder. Dette gentages indtil de to finalister er fundet (normalt kun et eller to spørgsmål). De tre deltagere som ikke går til head-to-head konkurrencen betragtes alle som om de har fået en 3. plads i DM konkurrencen og benævnes med ”slutrunde deltager”.

Tilføjelse til reglerne om besvarelse af mundtlige spørgsmål i både indledende runde og i head-to head runden.

1. Det er tilladt at trykke sig ind med svar inden spørgsmålet er stillet færdigt.
2. Svares der forkert ved tryk før spørgsmålet er stillet færdigt mistes et point. Quizmasteren giver svaret og man går videre til næste spørgsmål.


Head-to-head konkurrence
Begge deltagerne i head-to-head konkurrencen starter forfra med 0 point uanset, hvor mange point de opnåede i den mundtlige finale. Head-to-head konkurrencen fungerer på samme måde som den indledende konkurrence, dog kan kun de 2 deltagere svare. Svares der forkert går spørgsmålet ikke videre til modkandidaten. Hvis der svares forkert i head-to-head konkurrencen går spørgsmålet direkte videre til publikum og kan ingen blandt publikum svare, giver quizmasteren svaret.

I head-to-head konkurrencen stilles i alt 60 spørgsmål, og den af de 2 deltagere, der herefter har fået flest point udnævnes til Årets Danmarksmester i Star Trek. Ved pointlighed efter 60 spørgsmål, så stilles 3 ekstra spørgsmål. Skulle der stadig være pointlighed, så afgøres vinderen herefter med ”sudden-death” reglen, hvor der stilles ét spørgsmål af gangen og først til at score point vinder.

Den, der opnår mindst antal point i head-to-head konkurrencen betragtes som at have opnået en andenplads og benævnes med ”andenplads”.

Når finalen er afsluttet og Danmarksmesteren i Star Trek er udpeget, så er deltagere velkomne til at få deres rettede skriftlige prøver med hjem. Konkurrencens spørgsmål
Alle de anvendte spørgsmål skal kunne besvares entydigt og uden forklaring. De skal alle være relaterede til Star Trek Universet, herunder hændelser & personer i Star Trek TV serierne eller Star Trek filmene samt navne på afsnit og film. Spørgsmål, der vedrører ting bag kameraet som for eksempel instruktører, producerer og lignende, betragtes ikke som værende relateret til Star Trek universet og kan derfor ikke bruges som spørgsmål.

Med ovenstående i mende kan spørgsmålene tage udgangspunkt i enhver information, der kan bekræftes på basis af følgende materiale:

• Alle afsnit fra The Original Series
• Alle afsnit fra The Next Generation
• Alle afsnit fra Deep Space Nine
• Alle afsnit fra Voyager
• Alle afsnit fra Enterprise
• Star Trek-filmene 1 - 11
• Star Trek - kronologien (nyeste bog udgaver)
• Star Trek - Encyklopædien (nyeste bog udgaver)

Information, der forekommer modstridende i det godkendte materiale, bør så vidt muligt undgås i forbindelsen med spørgsmålene i konkurrencen. Skulle dette alligevel forekomme, så har overdommeren den endelige afgørelse om svaret er korrekt.
De ny producerede Star Trek afsnit godkendes i konkurrencen året efter at den tilhørende sæson er afsluttet i USA.
Ny producerede film godkendes straks efter premieredatoen i danske biografer, og hvis filmen ikke vises i danske biografer, så godkendes filmen tidligst 1 år efter premieredatoen i USA. Arbejdsprocedure for DM Udvalg og Overdommer
Spørgsmålene som anvendes i konkurrencen indsamles og sammensættes af DM-quizudvalget. De kan efter eget valg anvende en række personer som spørgsmålsskrivere. Alle spørgsmål skal kontrolleres og godkendes af overdommeren inden konkurrencen.

 • 6 måneder inden DM skal spørgsmålsskrivning påbegyndes, og skal være DM formanden i hænde 14 dage inden de sendes til overdommeren.
 • DM formand tjekker skriftlige spørgsmål igennem og er der dårlige / uforståelige sendes tilbage til den der har lavet dem, med besked om hvad der er galt.
 • Senest 7 dage inden de skriftlige spørgsmålene sendes videre til overdommeren, skal reviderede spørgsmål være DM formanden i hænde.
 • 5 måneder inden DM påbegyndes videospørgsmål.
 • 4 måneder inden DM sendes skriftlige spørgsmål til godkendelse hos Overdommeren.
 • 3 måneder inden DM sendes Video spørgsmål til gennemgang hos DM formanden, og der efter til godkendelse hos overdommeren.
 • 2 måneder inden DM sender overdommeren alle spørgsmål retur til DM formanden.
 • Ej godkendte spørgsmål, sendes til den der har lavet dem, så de kan se fejlen
 • 1½ - 2 måneder inden DM sendes spørgsmål til korrekturlæsning.
 • 1 måned inden DM gennemgår DM formanden og Quizmasteren spørgsmål, og de sorteres som skriftlige og mundtlige.
 • Al kommunikation omkring DM spørgsmål forgår gennem DM formanden.

Afholdelse
Arrangementet afholdes så vidt muligt i oktober i København. I forbindelse med DM konkurrencen afholdes der normalt også en række andre aktiviteter, disse aktiviteter arrangeres af DM arrangements udvalget.

Selve DM quizzen vil foregå på følgende måde:

 • Uddeling af skriftlige prøver
 • Indsamling af skriftlige prøver
 • Rettelse af prøver.
 • Annoncering af finalister
 • Den mundtlige finale
 • Pause
 • Head-to-head finale
 • Udnævnelse af Danmarksmesteren i Star Trek

Præmier
I forbindelse med DM konkurrencen vil der altid være præmiering til alle deltagerne i den mundtlige finale. Størst præmie til vinderen, lidt mindre til andenpladsen og mindre og forholdsvis ens præmier til de 3 tredjepladshavre.

Præmierne fremskaffes af markedsføringsgruppen og/eller bestyrelsen i trekkies.dk og skal fortrinsvis bestå af sponsorater og reklamegaver fra forretninger og andre Star Trek interessenter. Den præcise sammensætning vil derfor variere fra år til år, afhængigt af hvilken støtte det har været muligt at finde.

Præmierne stilles til rådighed for DM-quizudvalget, der fastsætter fordelingen til finalisterne, og hvis der er mange præmier til rådighed kan udvalget fastsætte anden brug af disse f.eks. til publikumspræmier, trøste præmier etc.
Vandrepokal
Foruden de årligt indsamlede præmier, så blev der i år 2001 indstiftet en vandrepokal, der med tilbagevirkende kraft hvert år indgraveres med navnet på vinderen af Danmarksmesterskabet. Pokalen forevises ved arrangementet, hvorefter der indgraveres navn og år. Danmarksmesteren får derefter pokalen tilsendt og opbevarer den til næste års DM.

Desuden modtager Danmarksmesteren en lille års-pokal der kan beholdes.

Danmarksmester titlen
Titlen som Danmarksmester i Star Trek kan bæres af vinderen indtil næste års afholdelse af konkurrencen. Vinderen modtager præmier i henhold til afsnittet om præmier og har pligt til at stille op til billeder, der annonceres via trekkies.dk’s hjemmeside og muligvis Subspace.

Indsigelser
Alle indsigelser i forbindelse med konkurrencen skal bringes til overdommerens kendskab senest på afholdelsesdagen af Danmarksmesterskaberne. Indsigelserne vil så blive gennemgået og vurderet af Overdommeren, hjælpedommerne og formanden for trekkies.dk. I sidste ende har bestyrelsen, evt. repræsenteret af formanden, den endelige afgørelse.

Kun indsigelser, der har direkte virkning på, hvem der er gået videre i konkurrencen eller udpegelse af Danmarksmesteren vil blive behandlet, alle andre indsigelser betragtes om under bagatelgrænsen.

Sponsorer
Bestyrelsen har alle beslutninger omkring sponsorater i forbindelse med konkurrencen og arrangementet. Dette gælder både indsamling af præmier, modtagelse af sponsorater, annoncering af reklamegaver og eventuel tilstedeværelse for forretninger.

Opsummering af regler under selve konkurrencen
Mundtlig finale:
Almindelige spørgsmål og svar:

Efter tryk skal svaret være påbegyndt indenfor 10 sekunder og afsluttet indenfor 30 sekunder.
Er svaret forkert eller er førnævnte ikke overholdt kan de øvrige 4 trykke sig ind.
Kan ingen af deltagerne svare går spørgsmålet videre til publikum.

Er svaret forkert, eller er førnævnte ikke overholdt giver quizmasteren det rigtige svar.
Korrekt svar giver 1 point.

Forkert svar giver ikke fratræk af point og ej heller point til de (den) andre deltagere.

Videospørgsmål:
Hvert korrekt svar giver 1 point

Head to head konkurrence:
Almindelige spørgsmål og svar:

Efter tryk skal svaret være påbegyndt indenfor 10 sekunder og afsluttet indenfor 30 sekunder.
Det er tilladt at trykke sig ind med svar før spørgsmålet er stillet færdigt. Er svaret forkert giver quizmasteren det rigtige svar og går videre til næste spørgsmål.

Videospørgsmål:
Hvert korrekt svar giver 1 point


Fremtiden er begyndt